Profil

Mgr. Pavel Kuchynka je advokátem zapsaným v České advokátní komoře pod. ev. č. 16185. Právnickou fakultu Masarykovy univerzity absolvoval v roce 2011 a od stejného roku působil na pozici advokátního koncipienta v brněnské advokátní kanceláři Mgr. Ing. Jiřího Hory. V současné době působí jako samostaný advokát se sídlem kanceláře v centru Brna na adrese Moravské náměstí 15.

Naše advokátní kancelář spolupracuje s řadou odborníků z jiných oblastí (notaři, exekutoři, znalci) a dalšími advokáty, včetně Mgr. Ing. Jiřího Hory, advokáta, Mgr. Marty Ptáčkové, advokátky a Mgr. Evy Klimánkové, advokátky. I díky této spolupráci jsme schopni poskytnout právní služby na vysoké úrovni.

Právní služby naše advokátní kancelář nabízí jak občanům – fyzickým osobám, tak podnikatelům, včetně obchodních společností. Naším cílem je poskytnout právní služby za využití individuálního přístupu ke každému klientu se snahou navržení ideálního řešení daného právního případu. Při této činnosti Při své práci postupujeme v souladu se zákonem o advokacii (č. 85/1996 Sb.) a dalšími předpisy o advokacii, jakož i stavovskými předpisy.