Úvodní stránka

Advokátní kancelář Mgr. Pavla Kuchynky poskytuje služby v širokém spektru práva se zaměřením především na právo:

– občanské
– obchodní
– rodinné
– pracovní
– trestní
– správní (vč. práva přestupkového)

Právní služby poskytujeme jak v jazyce českém, tak v jazyce anglickém. Přitom klademe důraz na individuální přístup ke klientovi a k řešení jeho právní záležitosti. Základním cílem je poskytnout klientům takové služby, aby byly naplněny i nejnáročnější požadavky a byly vytvořeny podmínky pro nejlepší výkon jejich činnosti či pro řešení jejich problémů. Jednou z našich priorit je informovanost klienta o průběhu jeho věci a rovněž zpětná vazba mezi klientem a advokátem.